Oznam SAD

Dňa 10.12.2017 vstúpia do platnosti nové cestovné

poriadky pre rok 2018. Z uvedeného dôvodu žiadame

občanov o zaslanie návrhov resp. pripomienok

na zmenu CP na Obecný úrad v Žiari

najneskoršie do 31.08.2017.