Vakcinácia líšok

Orálna vakcinácia líšok proti besnote - jarná kampaň.