Kultúra v Liptovskom Mikuláši

Program Kina Nicolaus na mesiac august 2017
Program Domu kultrúy na mesiac august 2017