Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK
Informácia pre voliča
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu ŽSK
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupieľstva ŽSK - volebný obvod č.5