650 rokov obce

V roku 1999 uplynulo 650 rokov od prvej písomnej zmienky o obci Žiar. Obecné zastupiteľstvo pripravilo pri tejto príležitosti v mesiaci august 1999 oslavy 650. výročia založenia obce.. Oslavy začali slávnostnou akadémiou v Kultúrnom dome v Žiari v piatok 13.8., na ktorej boli prezentované dokumenty z histórie Žiaru, spôsob života podľa dochovaných písomných zmienok. Oslavy otvoril starosta obce p. Peter Moravčík. Hovorené slovo bol dopĺňané básňami a ľudovou muzikou. Po skončení slávnostnej akadémie bola v miestnej škole otvorená výstava pod názvom „Obrázky z histórie obce". Výstavu slávnostne otvorila žiarska rodáčka – operná speváčka Zuzana Antošková. Na výstave bola prezentovaná kniha, ktorú k 650. výročiu obce pripravila p. Elena Komárová. Kniha podáva súhrnný prehľad histórie obce na základe historických prameňov, literatúty a zápisov z kroniky obce Žiar. Oboznamuje čitateľa o spôsobe života a zvykoch obyvateľov obce Žiar ako aj o prekrásnej prírode Žiarskej doliny.

Zápis o oslavách 650. výročia v obecnej kronike Príhovor pri príležitosti 650. výročia vzniku obce Žiar – Peter Hubka a žiarska rodáčka – operná speváčka Zuzana Antošková Oslavy 650. výročia vzniku obceExponáty boli vystavené v obidvoch triedach školy. V 1. triede to boli fotografické dokumenty z histórie obce a života jej občanov, v 2. triede výstava ľudových exponátov a remeselných prác a náradí (krosná na tkanie kobercov, bačovské a žatevné náradie, staré posteke). Celú výstavu si v réžii organizačného výboru zrealizovali žiarski občania sami, ktorí ochotne zapožičali na výstavu často i veľmi vzácne exponáty. V sobotu 14.8. pokračovali oslavy výstupom obyvateľov a hostí do Žiarskej doliny, ktorej osudy boli vždy úzko späté s osudmi obyvateľov obce Žiar. Občania a hostia navštívili symbolický cintorín , prezreli si v teréne ukážky práce Horskej služby a našich skialpinistov a na Žiarskej chate filmové dokumenty zo Žiarskej doliny. O spríjemnenie dobrej nálady sa starala žiarska ľudová hudba BUK.  

Večer pokračovali oslavy v Kultúrnom dome kultúrnym podujatím, ktoré bolo naplnené vtipnými kupletmi Jozefa Červeňa s hudobným doprovodom Milana Kučeru a Milana Krásničana a ľudovými pieňami v podaní sestier Štollerových. Nasledovala ľudová veselica, na ktorej do spevu i do tanca vyhrávala cimbalová muzika Cibirovci. a hudobná skupina Spektrum. Nedeľa dopoludnia bola naplnená súťažami, pretekami a zdravým vyvádzaním detí na voľných prietranstvach okolo Kultúrneho domu pod vedením Milana Sedliaka a Petera Kojša. Popoludní sa v Kultúrnom dome konali ekumenické služby božie, ktoré slúžili kaplánka evanjelickej a.v. cirkvi p. Lýdia Lehotská a farár rímsko-katolíckej cirkvi p. Ján Gajdoš. Po ich skončení sa prezentovali žiarski ochotníci, ktorí občanom zahrali veselohru od Jána Chalupku Juvelír-zlatník. V jednotlivých úlohách sa predstavili: Soňa Priechodská, Mirka Jurášová, Stanka Kováčová, Irena Lúštiková, Pavol Labaška, Janko Labaška, Peter Jančo, Ján Smiešny a Ján Kováč. Hra mala u obecenstva veľký úspech. Priebeh osláv mal veľmi dôstojný rámec. Priblížil občanom na základe skutočných historických a doložených faktov históriu obce od jej vzniku a v občanoch obce vyburcoval zdravú hrdosť na to, že v tejto malebnej obci pod Západnými Tatrami žijú.


Výstava v budove Starej školy

vystava2 Výstava exponátov pri príležitosti osláv 650. výročia obce A takto si Žiarania zaspomínali na remeselnú zručnosť svojich predkov ... vystava4
A takto si Žiarania zaspomínali na remeselnú zručnosť svojich predkov ... A takto si Žiarania zaspomínali na remeselnú zručnosť svojich predkov ... A takto si Žiarania zaspomínali na remeselnú zručnosť svojich predkov ... Výstava obrázkov z histórie obce Žiar
Výstava obrázkov z histórie obce Žiar