Obyvatelia

Počet obyvateľov sa stáročiami menil. Ak v roku 1715 obec mala 11 daňovníkov, v roku 1784 už 24 domov s 251 obyvateľmi, v roku 1828 42 domov a 400 obyvateľov. Posledné dve storočia počet obyvateľov narastal nasledovne: v roku 1890 v 50 domoch 413 obyvateľov, v roku 1910 viac ako 80 domov s takmer 500 obyvateľmi, rok 1930 86 domov a 483 obyvateľov, v roku 1950 už 87 domov a 442 stálych obyvateľov, v roku 1961 113 domov a 498 obyvateľov a začiatkom 70. rokov žilo v obci vyše 460 obyvateľov v 128. domoch. V súčasnosti má obec 183 domov a 426 obyvateľov s trvalým pobytom.

Ak si všímame konfesiu miestneho obyvateľstva, môžeme konštatovať, že v obci žilo viac evanjelických a. v. rodín. Zastúpenie má však i vierovyznanie rímskokatolícke, ojedinele i občania, ktorí sú bez vyznania. V súčasnosti sa k evanjelickému a. v. náboženstvu hlási 285 občanov, ku katolíckemu 141 občanov.

Obyvatelia Žiaru Obyvatelia Žiaru Obyvatelia Žiaru