ZaujímavéZoznam vyhradených miest v TANAPe
16/06/2017

Zoznam vyhradených miest v TANAPe


Pre obyvateľov obceUPSVaR
16/06/2017

Voľné pracovné miesta k 16.06.2017


Pre obyvateľov obceARRIVA Liorbus, a.s.
07/06/2017

Žilinský samosprávny kraj schválil posunutie spoja 2 linky 505412 s odchodom zo Žiaru o 4,47 hod. o 5 minút neskoršie na 4,52 hod. K posunu dôjde aj na nácestných zastávkach a to od 0 do 5 min. Uvedená zmena bude platiť od 11.6.2017.


Pre obyvateľov obceStrečno - uzávierka cesty
02/06/2017

                  OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA
                      [ ... ]


Kultúra a spolková činnosťKultúra v Liptovskom Mikuláši
31/05/2017

Program Kina Nicolaus na mesiac jún 2017
Program Domu kultrúy na mesiac jún 2017


Ďalšie články


Separovanie odpadu

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme

Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy polystyrénu často zmenšia možnosti kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z polovice naplneného – už viac nevpraceme.

To isté sa deje aj v prípade prineseného, doma vytriedeného, papiera a zbavovania sa napríklad škatúľ od obuvi, elektrospotrebičov, nábytku a podobne.

Ak nezačneme za susedov ich odpad upravovať, teda zo smetnej nádoby vyberať, fľaše alebo škatule zošliapavať, aby nezaberali veľa vzduchu, polystyrén lámať a podobne, neraz to skončí tak, že položíme naše poctivo vytriedené odpady vedľa kontajnera alebo ich vhodíme do nádob so zmiešaným komunálnym odpadom. Hrabať sa medzi odpadom nie je komfortné, ani hygienické.

Výsledkom je, že šomreme na neporiadok okolo odpadových nádob a upokojí nás, až keď problém „vyriešia“ zberové spoločnosti častejšími návštevami. Ale častejšie odvážanie poloprázdnych, vzduchom naplnených, kontajnerov je nielen časovo náročnejšie, ale i ekonomicky neefektívne.

Riešenie?

Fľaše zošliapnuť, škatule rozobrať, veľké časti (polystyrén) zmenšiť a až potom... šup do kontajnera!

Autor: ENVI - PAK, a.s.