Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK
Informácia pre voliča