Pošta Smrečany

Vedúca pošty v Smrečanoch oznamuje, že hľadá
poštovú doručovateľku na zastupovanie s termínom
nástupu 23.10.2017 v dĺžke trvania minimálne 2 mesiace.
Doručuje sa len obec Žiar alebo len obec Smrečany, ale
v prípade záujmu sa môžu doručovať obidve obce.
Záujemca musí mať viac ako 18 rokov.
Bližie informácie Vám poskytne vedúca pošty
na tel. čísle 044/5586129.