Žiarske školy

Žiaci evanjelickej školy v tridsiatych rokoch
Obecná škola
Peter Hubka
Prví žiaci pána učiteľa Petra Hubku
V minulosti tie žiarske deti, ktoré naplnili vek školskej dochádzky, navštevovali školu v Smrečanoch. Tu sa učili čítať, písať i počítať, iných predmetov okrem náboženstva nebolo. Dokladovaný je rok 1777, kedy do ľudovej školy v Smrečanoch chodilo dvadsať detí zo Žiaru. Materiálna starostlivosť o učiteľa bola záležitosťou obcí Smrečany a Žiar.

Takýto stav zotrval celé desaťročia. V roku 1789 bola v Smrečanoch postavená drevená škola s jednou učebňou a príbytkom pre učiteľa, v roku 1829 už tu postavili z kameňa murovanú evanjelickú školu a neskôr - v 2. polovici 19. storočia - i rímskokatolícku školu v Smrečanoch. V týchto školách sa vystriedalo veľa učiteľov: Vihicius, P. Faškony, A. Lipnický,J. Fábry, A. Horváth, P. Šustrík, M. Machaj, M. Dunaj, F. Holko a iní katolícki učitelia. Z evanjelických učiteľov pôsobiacich v Smrečanoch a vyučujúcich i žiarske deti treba spomenúť A. Triznu, J. Trnovského, J. Holvaida, J. Gregorca, M. Nitrianskeho, J. Štepinu, E. Koritšánskeho a iní.

Myšlienku postaviť a zriadiť školu v Žiari začal presadzovať evanjelický farár v Smrečanoch Pavol Čobrda. Pravou príčinou bola už vtedy nedostatočná kapacita smrečianskej školy. Výstavba žiarskej jednotriedky začala v roku 1908. Prvým učiteľom sa stal rodák z Modry - Kornel Rapoš, pre ktorého žiarska škola bola prvou učiteľskou stanicou. Po jeho odchode do Okoličného (1929) tu pôsobila učiteľka Mária Harmanová, pôvodom z Malužinej.

Dňom 1. septembra 1930 zvolený bol na žiarskej ev. a. v. ľudovej škole za správcu - učiteľa Peter Hubka, rodák z Vrbice - Liptovského Svätého Mikuláša, Bol to druhý riadne kvalifikovaný učiteľ žiarskej školy.

Peter Hubka sa narodil v roku 1908 vo Vrbici. Absolvoval učiteľský ústav v Spišskej Novej Vsi. Venoval sa nielen svojim malým zverencom, ale mal veľké zásluhy na vzdelávaní mnohých generácií dospelých, ktorým sa snažil vynahradiť nedostatky vo vedomostiach: organizoval kurzy pravopisu, počtov, oboznamoval s najzákladnejšími úradnými úkonmi, objasňoval dejinné udalosti, zaoberal sa riešením problémov praktického života.

Cirkevný konvent dcérocirkvi v Žiari (1933) rozhodol, že bude vytvorená ďalšia trieda. Vyučovalo sa v urbárskom dome a neskoršie bolo rozhodnuté (1934), že postavia i druhú triedu ľudovej školy, vrátane bytu pre druhého kvalifikovaného učiteľa.

V tom čase Peterovi Hubkovi vypomáhala manželka Miloslava Hubkova, rodená Laučíková. Ministerstvo ju však neschválilo, preto v októbri 1934 prestala vyučovať. Ďalší pedagóg však potrebný bol, a tak v školskom roku 1934/1935 ako výpomocný učiteľ nastúpil Imrich Kušnír, brat smrečianskeho evanjelického farára. Po ňom Ondrej Ovčár, pochádzajúci z Gánoviec, a 1. 9. 1935 výpomocná učiteľka Anna Žuffová, ktorá v žiarskej škole pôsobila len jeden školský rok.

Evanjelickú ľudovú školu v Žiari poštátnili v auguste 1945 a následne pomenovali na Štátnu ľudovú školu v Žiari. V povojnových časoch prišla nová výpomocná sila Lívia Jacková, po nej Mária Vongrejová, Zlatica Klačanská. Ani jedna nezostala dlhšie ako jeden rok. Od roku 1948 Národná škola v Žiari nesie svoje nové pomenovanie. O rok na druhé učiteľské miesto nastúpila Elena Lištiaková, ktorá vyučovala len krátko, pretože nedostatok žiakov spôsobil zrušenie druhej triedy. Národná škola v Žiari zostáva jednotriedkou s učiteľom, správcom a riaditeľom v jednej osobe - Peterom Hubkom. Ten v tunajšej škole pôsobil do školského roku 1971/1972, keď na jeho miesto 1. septembra 1972 nastúpila Milina Kormaňáková, na poste riaditeľky zostala až do roku 1975, kedy školu definitívne zrušili.


Fotogaléria z oslavy 100. výročia
oslavy 100. výročia oslavy 100. výročia oslavy 100. výročia oslavy 100. výročia
oslavy 100. výročia oslavy 100. výročia oslavy 100. výročia oslavy 100. výročia
oslavy 100. výročia oslavy 100. výročia oslavy 100. výročia oslavy 100. výročia
oslavy 100. výročia oslavy 100. výročia oslavy 100. výročia