Hlavný kontrolór obce

Plán kontrolnej činnosti

Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017
Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017
Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2016

Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016
Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2015
Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2014
Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2013

Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2013
Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2012

Odborné stanoviská hlavnej kontrolórky

Odborné stanovisko k záverečnému účtu obce Žiar za rok 2015
Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce Žiar na roky 2017-2019