Obecné zastupiteľstvo

starosta: Peter Moravčík
zástupca starostu obce Ing. Milan Mikušiak
poslanci: Tomáš Dzuroška
Juraj Jánošík
Katarína Jurášová
Ľudmila Kučerová