Komisie pri Obecnom zastupiteľstve

Komisia finančná, kontroly a správy obecného majetku
predseda: Ing. Milan Mikušiak
členovia: Ing. Miroslav Červeň, Libuša Moravčíková

Komisia výstavby, územného plánovania, ekológie a životného prostredia
predseda: Juraj Jánošík
členovia: Ing. Ladislav Juráš, Ing. Ján Jančo, Peter Krasničan

Komisia kultúry a vzdelávania
predseda: Ľudmila Kučerová
členovia: Mária Kováčová, Mgr. Soňa Priechodská, Mgr. Lenka Spišáková, Jana Balcová, Ing. Alena Antolová, Ján Smiešny, Eva Smiešna, Ing. Andrea Kováčová, Katarína Jurášová, Mgr. Zuzana Kučerová

Komisia ochrany verejného poriadku
predseda: Katarína Jurášová
členovia: Ing. Danica Jančová, Mgr. Soňa Priechodská

Komisia cestovného ruchu a športu
predseda: Tomáš Dzuroška
členovia: Michal Matejka, Ivana Antošková