Organizačná štruktúra

Organizačná štruktúra obce a Obecného úradu Žiar

Štatút obce Žiar
Dodatok č. 1 k štatútu obce Žiar