Úradná tabuľa

Rozpočet

  pdf-16 Návrh rozpočtu obce Žiar na rok 2018
 
pdf-16 Návrh záverečného účtu obce Žiar za rok 2016
 pdf-16  Návrh rozpočtu obce Žiar na rok 2017
 pdf-16 Návrh záverečného účtu obce Žiar za rok 2015
 pdf-16  Schválený rozpočet obce Žiar na rok 2016
 pdf-16  Návrh rozpočtu obce Žiar na rok 2016
 
pdf-16 Návrh záverečného účtu obce Žiar za rok 2014  
 pdf-16  Schválený rozpočet obce Žiar na rok 2015
 pdf-16  Návrh rozpočtu obce Žiar na rok 2015
 
 pdf-16  Návrh záverečného účtu obce Žiar za rok 2013 
 pdf-16
Schválený rozpočet obce Žiar na rok 2014

 pdf-16 
Návrh záverečného učtu obce Žiar za rok 2012
 Word-16  Návrh rozpočtu obce Žiar na rok 2013
 pdf-16  Návrh záverečného účtu obce Žiar za rok 2011  
 pdf-16  Programový rozpočet obce Žiar 2012-2014  
 pdf-16  Schválený rozpočet obce Žiar na rok 2012  

Postup pre oznamovanie protispoločenskej činnosti
Dodatok č. 1 k postupu
Dodatok č. 2 k postupu 

Pozvanka

 pdf-16  Pozvánka na verejné prerokovanie  

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

 pdf-16  Oznámenie o zrušení TP

Rôzne

 pdf-16  Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania
 pdf-16  Zverejnenie registra ROEP k. ú. Svätý Štefan

      Plnomocenstvo