Poplatky

Poplatky vyberané obcou Žiar
Sadzobník správnych poplatkov, ktoré vyberá obec Žiar podľa zákona č. 145/1995 Z. z. tu
Sadzobník cien obce Žiar tu