Dobropisy 2017

http://ziar.obecny-portal.sk/ 
 
Od 1.7.2017 na tejto adrese nášho webového sídla zverejňujeme dokumenty
v zmysle zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení
neskorších predpisov.

Číslo faktúry
Dátum zverejnenia Predmet faktúry Fakturovaná suma s DPH
Odberateľ  Dodávateľ Dátum vystavenia
Dátum doručenia
160300061773  31.03.2017 El.energia OU a KD 1/2017 510,85 Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 EP ENERGY TRADING,a.s., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO 36682071 22.03.2017 22.03.2017
160300065574 16.06.2017 El. energia OU a KD 5/2017 81,25 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 EP ENERGY TRADING,a.s., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO 36682071 07.06.2017 07.06.2017
140300068484 14.07.2017 El. enrgia OU a KD 6/2017  167,33 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 EP ENERGY TRADING,a.s., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO 36682071 13.07.2017 13.07.2017
140300069580 16.08.2017 El. energia OU a KD 7/2017 176,74 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 EP ENERGY TRADING,a.s., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO 36682071 08.08.2017 14.08.2017
140300072102 21.09.2017 El. energia OU a KD 8/2017 172,31 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 EP ENERGY TRADING,a.s., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO 36682071 14.09.2017 18.09.2017
140300072760 09.10.2017 El. energia OU a KD 9/2017 126,56 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 EP ENERGY TRADING,a.s., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO 36682071 05.10.2017 05.10.2017