Dobropisy 2017

http://ziar.obecny-portal.sk/ 
 
Od 1.7.2017 na tejto adrese nášho webového sídla zverejňujeme dokumenty
v zmysle zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení
neskorších predpisov.

Číslo Zverejnené Popis Suma Dodávateľ Splatnosť
 1  31.03.2017 El.energia OU a KD 1/2017 510,85 EP ENERGY TRADING,a.s. 05.04.2017
2 16.06.2017 El. energia OU a KD 5/2017 81,25 € EP ENERGY TRADING,a.s. 21.06.2017