Faktúry 2017

http://ziar.obecny-portal.sk/

Od 1.7.2017 na tejto adrese nášho webového sídla zverejňujeme dokumenty
v zmysle zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení
neskorších predpisov.
  
Číslo faktúry
Dátum zverejnenia Predmet faktúry Fakturovaná suma s DPH
Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
10170011 17.02.2017 Internet 1/2017 16,00 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 PROFI-NET, s.r.o., Ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 44111924 01.01.2017 02.01.2017
0117003062 17.02.2017 Jedálne kupóny 587,30 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO 31396674 04.01.2017 09.01.2017
2170787 17.02.2017 Licencia - registratúra 60,00 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 Exalogic, s.r.o., Bešeňová 189, 034 83 Liptovská Teplá, IČO 36421499 16.01.2017 17.01.2017
3722502675 17.02.2017 Časopisy - knižnica 37,00 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 News and Media Holding, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 47256281 19.01.2017 23.01.2017
2017006 17.02.2017 Pozdravy k 80-tim narodeninám 31,20 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 Mária Sireková - GRAFIC COLOR, družstevná 5, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 43184413 26.01.2017 01.02.2017
10170630  17.02.2017 Internet 2/2017 16,00 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 PROFI-NET, s.r.o., Ul. 1. mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 44111924 01.02.2017 01.02.2017
9793111049 17.02.2017 Pevná linka 1/2017 23,22 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 02.02.2017 07.02.2017
2017021 17.02.2017 Reprezentačné-obed s dodávateľmi 160,00 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 Rastislav Frank, Žiar 50, 032 05 Smrečany, IČO 40454428 30.01.2017 08.02.2017
20170004 17.02.2017 Odhŕňanie snehu 1/2017 414,00 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 Vladimír Juráš, Žiar 116, 032 05 Smrečany, IČO 43855652 07.02.2017 08.02.2017
1151793219 17.02.2017 Mobil 1/2017 21,99 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 35848863 07.02.2017 09.02.2017
0517 17.02.2017 Hudobná aparatúra 1120,60 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 Rudolf HOffmann - RH, Nám. Osloboditeľov 86/22, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 33833770 08.02.2017 10.02.2017
2017192 17.02.2017 CD do miestneho rozhlasu 24,00 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 Marcela Mikolášová - Tonex, Udiča 260, 018 01 Udiča, IČO 47806214 07.02.2017 13.02.2017
820170235 17.02.2017 Oprava obecného auta 385,66 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO 47691930 09.02.2017 13.02.2017
150300064013 17.02.2017 El. energia OU a KD 1/2017 2404,70 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 EP ENERGY TRADING, a.s., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO 36682071 15.02.2017 15.02.2017
4217006905 17.02.2017 Stanovisko k UPN O - kontrola BPEJ 24,00 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky, IČO 42337402 30.01.2017 08.02.2017
170100025 08.03.2017 Členský príspevok rok 2017
222,00 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 MAS Horný Liptov, Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok 1, IČO 42063507 14.02.2017 17.02.2017
2017020214 08.03.2017 Vývoz TKO 1/2017 1001,27 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 VPS LM, Družstevná 1730/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 00183636 14.02.2017 17.02.2017
1/2017 08.03.2017 Zástery s nápisom 48,00 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 APZ LH, n.o., Chránená dielňa Prvosienka, Hradná 528/13, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO 42168350 21.02.2017 22.02.2017
2016/14/02 08.03.2017 Posudok pre sociálnu odkázanosť 17,00 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 MUDr. Voštináková Marta, Nábrežie 4. apríla 1990, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 36437891 19.02.2017 22.02.2017
2171105084 08.03.2017 Autorská odmena MR rok 2017 20,40 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2, IČO 00178454 20.02.2017  22.02.2017
170061 08.03.2017 Rozbor vzoriek ČOV 12,00 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 LL, s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 35735210 24.01.2017  22.02.2017
19170098 08.03.2017 Vývoz fekálií - chata Liptov 169,42 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923  LVS, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO 36672441 17.02.2017  22.02.2017
117023804 08.03.2017 Jedálne kupóny 949,90 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923  LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO 31396674 27.02.2017  28.02.2017
3413223661 08.03.2017 Mobily 22.01.-21.02.2017 36,08 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 22.02.2017  28.02.2017
10171206 08.03.2017 Ineternet 3/2017 16,00 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923  PROFI-NET, s.r.o., Ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 44111924 01.03.2017  01.03.2017
2794073619 08.03.2017 Pevná linka 2/2017 22,99 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923  Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 02.03.2017  06.03.2017
20170009 08.03.2017 Odhŕňanie snehu 2/2017 92,00 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923  Vladimír Juráš, Žiar 116, 032 05 Smrečany, IČO 43855652 06.03.2017  07.03.2017
1154171581 31.03.2017 Mobil starosta 2/2017 21,50 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923  O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 35848863 20.03.2017  07.03.2017
2017020360 31.03.2017 Vývoz a skládkovanie TKO 2/2017 608,55 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923  VPS LM, Družstevná 1730/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 00183636 13.03.2017  16.03.2017
150300065959 31.03.2017 El. energia OU a KD 2/2017 739,60 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923  EP ENERGY TRADING, a.s., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO 36682071 22.03.2017  22.03.2017
3414198207 31.03.2017 Mobily 22.02.-21.03.2017 33,98 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923  Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 22.03.2017 27.03.2017
1706301 31.03.2017 Odmena výkonným umelcom a výrobcom zvukových zariadení 38,50 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923  SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava, IČO 17310598 22.03.2017  27.03.2017
51/17 31.03.2017 Členský príspevok na rok 2017 46,10 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923  ZMOL, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, IČO 14221419 20.03.2017  27.03.2017
17/17 31.03.2017 28. snem ZMOS-účasť starostu 100,00 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 ZMOL, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, IČO 14221419 20.03.2017  27.03.2017
76/17 31.03.2017 Mimoriadny členský vklad na rok 2017 540,00 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 ZMOL, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, IČO 14221419 23.03.2017 27.03.2017
10604305 31.03.2017 Reprezentačné 25,56 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923  CBA Verex, a.s., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 31645704 28.03.2017  28.03.2017
10171779 13.04.2017 Internet 4/2017 16,00 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923  PROFI-NET,s.r.o., Ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 44111924 01.04.2017  03.04.2017
3795043458 13.04.2017 Pevná linka 3/2017 22,99 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923  Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 01.04.2017  06.04.2017
1156753842 13.04.2017 Mobil starosta 3/2017 21,50 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923  O2 Slovakia, s.r.o., Einteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 35848863 07.04.2017  10.04.2017
170207490 13.04.2017 Doména obce rok a hosting k doméne 42,59 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923  EXO TECHNOLOGIES, s.r.o., Garbiarska 3, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO 36485161 05.04.2017  10.04.2017
170025 13.04.2017 Verejné obstarávanie - výmena okien KD 432,42 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923  INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická  3300/25, 058 01 Poprad, IČO 36501476 06.04.2017  10.04.2017
2017046 13.04.2017 Reprezentačné - obed a občerstvenie 205,00 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923  Rastislav Frank, Žiar 50, 032 05 Smrečany, IČO 40454428 22.03.2017  11.04.2017
2017051 13.04.2017 Poháre do KD 375,20 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923  Rastislav Frank, Žiar 50, 032 05 Smrečany, IČO 40454428 30.03.2017  11.04.2017
140300062376 13.04.2017 El. energia OU a KD 3/2017 132,50 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923  EP ENERGY TRADING, a.s., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO 36682071 10.04.2017  11.04.2017
51170353 23.05.2017 Čistiace potreby, materiál 59,48 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923  KRUPA KAJO, s.r.o., M.R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO 36362981 20.04.2017  20.04.2017
1170695 23.05.2017 Aktualizácia programov na rok 2017 408,00 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923  TOPSET Solutions s. r. o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava, IČO 46919805 31.03.2017  20.04.2017
20170406 23.05.2017 Právna pomoc 1.polrok 2017 1143,34 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923  JUDr. Jozef Sotolář - advokát, Južná trieda 1, 040 01 Košice, IČO 31942423 18.04.2017  21.04.2017
3415174588 23.05.2017 Mobily 22.3.-21.4.2017 39,82 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923  Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 22.04.2017  26.04.2017
2017020516 23.05.2017 Vývoz a skládkovanie TKO 3/2017 545,47 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923  VPS LM, Družstevná 1730/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 00183636 11.04.2017  26.04.2017
10172358 23.05.2017 Internet 5/2017 16,00 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923  PROFI-NET, s.r.o., Ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 44111924 01.05.2017  02.05.2017
5796019472 23.05.2017 Pevná linka 4/2017 23,18 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923  Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 01.05.2017  09.05.2017
20170159 23.05.2017 Ročná licencia na portál - virtuálny cintorín 39,60 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923  3W Slovakia, s.r.o., Na Vinohrady 692/59, 911 05 Trenčín, IČO 36746045 08.05.2017  09.05.2017
1159162112 23.05.2017 Mobil starosta 4/2017 23,13 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923  O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 35848863 08.05.2017  09.05.2017
140300064450 23.05.2017 El. energia OU a KD 4/2017 81,84 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923  EP ENERGY TRADING, a.s., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO 36682071 09.05.2017 09.05.2017
1422017 23.05.2017 Služby obce.info 46,56 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923  DATATRADE, s.r.o., Moyzesova 12, 953 01 Zlaté Moravce, IČO 35960132 11.05.2017  11.05.2017
2017020677 23.05.2017 Vývoz a skládkovanie TKO 4/2017 499,40 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923  VPS LM, Družstevná 1730/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 00183636 10.05.2017  15.05.2017
2017064 23.05.2017 Kladenie vencov-občerstvenie 430,60 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923  Rastislav Frank, Žiar 50, 032 05 Smrečany, IČO 40454428 08.05.2017  16.05.2017
25-531/2017 23.05.2017 Stavebný materiál 242,80 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923  STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56, 901 01 Malacky, IČO 34116125 15.05.2017  18.05.2017
5570025772 16.06.2017 Služby STP APV - WinIbeu, WinPam 155,35 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923  IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice, IČO 00162957 17.05.2017  22.05.2017
3416146025 16.06.2017 Mobily 22.4.-21.5.2017 40,98 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923  Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 22.05.2017 26.05.2017
117056256 16.06.2017 Jedálne kupóny 1022,42 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923  Le Cheque dejeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO 31396674 26.05.2017  29.05.2017
10172933 16.06.2017 Internet 6/2017 16,00 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923  PROFI-NET, s.r.o., Ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 44111924 01.06.2017 01.06.2017
4796995535 16.06.2017 Pevná linka 5/2017 22,99 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923  Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 01.06.2017  05.06.2017
1163442143 16.06.2017 Mobil starosta 5/2017 23,26 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923  O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 35848863 07.06.2017 09.06.2017
19170404 16.06.2017 Vývoz fekálií chata Liptov 173,42 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923  LVS, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO 36672441 06.06.2017  09.06.2017
00641/2017 16.06.2017 Kľúčenka, svetielko, obecná vlajka, stuha na insígniu 746,88 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923  Jozef Šmrhola-OLYMP, Maďarovská 145, 935 87 Santovka, IČO 32581190 07.06.2017  12.06.2017
170049 16.06.2017 Vypracovanie smernice o verejnom obstarávaní a oboznámenie pracovníkov 66,00 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923  INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad, IČO 36501476 06.06.2017  12.06.2017
1700053 28.06.2017 Betón - ihrisko, zastávka 211,32 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923  Vladimír Mikuláš VYBETOZ, Trstené 49, 032 21 Trstené, IČO 40000184 12.06.2017 15.06.2017
2017020852 28.06.2017 Vývoz TKO 5/2017 508,32 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923  VPS, Družstevná 1730/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 00183636 12.06.2017  16.06.2017
170100252 28.06.2017 Hrnček s logom obce 432,00 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923  Futour, s.r.o., Žiar 502, 032 05 Smrečany, IČO 31577873 19.06.2017 19.06.2017
25-729/2017 28.06.2017 Cokel dom smútku-materiál 129,53 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923  STAVMAT STAVEBNINY,s.r.o., Pezinská 56, 901 01 Malacky, IČO 34116125 11.06.2017  19.06.2017
2017082 28.06.2017 Stretnutie seniorov 446,40 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923  Rastislav Frank, Žiar 50, 032 05 Smrečany, IČO 40454428 14.06.2017 20.06.2017
2017084 28.06.2017 Jednanie s obch. partnermi 230,60 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923  Rastislav Frank, Žiar 50, 032 05 Smrečany, IČO 40454428 19.06.2017  20.06.2017
74/2017 28.06.2017 Knihy do knižnice 38,00 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923  Peter Kováčik, Život a zdravie, Nálepkova 48, 977 01 Brezno, IČO 35310006 22.06.2017  23.06.2017
3417123313 28.06.2017 Mobily 22.5.-21.6.2017 40,98 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923  Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 22.6.2017  26.06.2017
10173704 04.07.2017 Internet 7/2017  16,00 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 PROFI-NET, s.r.o., Ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 44111924 01.07.2017 03.07.2017
170001 04.07.2017 Úprava schodiska - položenie dlažby - chata Liptov  388,00 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 Milan Žemba, Smrečany 211, 032 05 Smrečany, IČO 17874955  29.06.2017 03.07.2017
170100086 11.07.2017 Mimoriadny jednorázový členský príspevok k riadnemu členskému za rok 2017 111,00 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923  MAS Horný Liptov, Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO 42063507  26.06.2017  03.07.2017
2017128 11.07.2017 Za používanie portálu v termíne od 1.7. - do 31.12.2017  45,00 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 RVC - ZO, Hlavná 188/67, 059 38 Štrba, IČO 31954502  04.07.2017 04.07.2017
0797977965 11.07.2017 Pevná linka 6/2017  22,99 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923  Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469   01.07.2017 04.07.2017
5021710456 11.07.2017 Verejná správa SR - ročný prístup  96,00 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923  Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO 31592503 03.07.2017 07.07.2017
170007038 11.07.2017 Vodné a stočné od 1.1.do 15.6.2017 - OU, KD, chata Dolinky, garáž 175,85 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923  LVS, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO 36672441  30.06.2017  10.07.2017
1166087407 11.07.2017 Mobil 6/2017 21,50 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923  O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 35848863  10.07.2017  11.07.2017
170002 14.07.2017 Oprava a náter lavíc na chate Liptov 78,00 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923  Milan Žemba, Smrečany 211, 032 05 Smrečany, IČO 17874955   05.07.2017 12.07.2017
5/2017 14.07.2017 Dodávka materiálu k prestrešeniu schodov a vstupu do Domu smútku 3602,40 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923  REMON spol. s r.o., Trojičné námestie č. 169, 027 44 Tvrdošín, IČO 00614777  12.07.2017 12.07.2017
170100024 14.07.2017 Výmena okien na budove Kultúrneho domu 13843,72 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 AKORD stavby, s.r.o., Miestneho priemyslu 572, 029 01 Námstovo, IČO 44720955 30.06.2017 14.07.2017
10170842 04.08.2017 Vývoz a uloženie komunálneho odpadu 6/2017 215,28 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 OZO, a.s., Piemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 36380415 13.07.2017 17.07.2017
2171716 04.08.2017 Hasiči - náhradné diely 110,27 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 LUMA Viničné, s.r.o., Hlavná 169/277, 900 23 Viničné, IČO 47915137 20.07.2017 28.07.2017
3418099971 04.08.2017 Mobily 22.6.-21.7.2017 40,98 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 22.07.2017 28.07.2017
10174315 04.08.2017 Internet 8/2017 16,00 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 PROFI-NET, s.r.o., Ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 44111924 01.08.2017 01.08.2017
6/2017 04.08.2017 Prestrešenie schodov a vstupu do DS 764,22 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 REMON spol. s r.o., Trojičné námestie č. 169, 027 44 Tvrdošín, IČO 00614777 01.08.2017 01.08.2017
7/2017 16.08.2017 Práce naviac a dodávky materiálov k prestrešeniu schodov a vstupu do domu smútku 632,42 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 REMON spol. s r.o., Trojičné námestie č. 169, 027 44 Tvrdošín, IČO 00614777 01.08.2017 01.08.2017
20170152 16.08.2017 Doplnenie a aktualizovanie Bezpečnostného projektu - zák. 122/2013 Z. z. 100,00 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 Bros Computing, s.r.o., Zádubnie 169, 010 03 Žilina, IČO 36734390 03.08.2017 04.08.2017
1701101945 16.08.2017 Verejné osvetlenie - súmrakový spínač, štartér, žiarovka, svietidlo 358,40 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 VEREX-ELTO, a.s., Priemyselná 22, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 31580289 31.07.2017 04.08.2017
3/2017 16.08.2017 Obstaranie "Zmien a doplnkov č. 2 UPO Žiar" 990,00 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 Ing. Tatiana Bachtíková, Liptovský Trnovec 33, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 10857427 31.07.2017 07.08.2017
19170552 16.08.2017 Použitie vozidla Renault Feko - vývoz fekálií ČOV Dolinky 98,78 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 LVS, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO 36672441 02.08.2017 07.08.2017
879896633 16.08.2017 Pevná linka 7/2017 22,99 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 01.08.2017 08.08.2017
1169504043 16.08.2017 Mobil 7/2017 21,50 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 35848863 08.08.2017 09.08.2017
170100344 16.08.2017 Súťažné trofeje, sada štítkov na poháre 45,00 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 Futour, s.r.o., Žiar 502, 032 05 Smrečany, IČO 31577873 14.08.2017 14.08.2017
10170994 16.08.2017 Vývoz  a uloženie komunálneho odpadu 7/2017 304,78 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 OZO, a.s., Piemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 36380415 13.08.2017 14.08.2017
0552017 16.08.2017 Oprava vodárne na chate Liptov 30,00 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 KoMo, s.r.o., Veterná Poruba č. 17, 031 04 Liptovský Mikuláš, IČO 31629571 09.08.2017 14.08.2017
25-1170/2017 16.08.2017 Materiál a náradie - Dom smútku 134,52 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 STAVMAT STAVEBNINY,s.r.o., Pezinská 56, 901 01 Malacky, IČO 34116125 11.08.2017 14.08.2017
20170820 24.08.2017 Právna pomoc od 1.7. do 31.12.2017 1047,34 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 JUDr. Jozef Sotolář- advokát, Južná trieda 1, 040 01 Košice, IČO 31942423 14.08.2017 16.08.2017
20170799 24.08.2017 Školné za aktualizačnú odbornú prípravu preventivárov PO obci 40,00 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3, IČO 00177474 14.08.2017 21.08.2017
1020172769 24.08.2017 Hasiči - zásahový odev a obuv, náhradné diely 2574,80 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 Firesystem, s.r.o., Nižná Korňa 501, 023 21 Korňa, IČO 44543697 24.08.2017 24.08.2017
23170550 08.09.2017 Zhodnotenie odpadu za mesiac 8/2017 195,60 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 OZO, a.s., Piemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 36380415 14.08.2017 24.08.2017
3419067309 08.09.2017 Mobily 22.7.-21.8.2017 40,98 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 22.08.2017 25.08.2017
20170030 08.09.2017 Chrbticová doska SPENCER B-BAK PIN - set 3 ks 290,00 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 HASMAT LM, s.r.o., S. B. Hroboňa 271/2, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO 50150693 28.08.2017 28.08.2017
20170029 08.09.2017 Uniforma vychádzková - sako + nohavice, brigadírka čiapka vychádzaková, odznak na birgadírku, výložky na uniformu s lemovaním 1234,80 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 HASMAT LM, s.r.o., S. B. Hroboňa 271/2, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO 50150693 28.08.2017 28.08.2017
10174912 08.09.2017 Internet 9/2017 16,00 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 PROFI-NET, s.r.o., Ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 44111924 01.09.2017 05.09.2017
9799952769 08.09.2017 Pevná linka 8/2017 22,99 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 01.09.2017 05.09.2017
06/17 08.09.2017 Zámočnícke práce 910,00 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 Pavel Kováč, Žiar 211, 032 05 Smrečany, IČO 43070701 06.09.2017 06.09.2017
51170845 08.09.2017 Náradie - hrable, vracia na odpad 48,06 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 KRUPA KAJO, s.r.o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO 36362981 31.08.2017 07.09.2017
1171847490 14.09.2017 Mobil 8/2017 25,04 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 35848863 08.09.2017 11.09.2017
2017119 14.09.2017 Občerstvenie kladenie vencov 29.08.2017 a ubytovanie 748,10 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 Rastislav Frank, Žiar 50, 032 05 Smrečany, IČO 40454428 29.08.2017 11.09.2017
2017200486 14.09.2017 Splašková kanalizácia Žiar 4. etapa - komunikácia 13553,35 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 Prima Slovakia, s.r.o., Nová ulica č. 4265/3, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 36398012 13.09.2017 13.09.2017
10171151 21.09.2017 Vývoz a uloženie komunálneho odpadu 8/2017 510,80 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 OZO, a.s., Piemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 36380415 13.09.2017 18.09.2017
17717190 29.09.2017 Čistiace potreby, rukavice 43,33 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 KZLM-TILIA, s.r.o., Garbiarska 2032, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 36369209 21.09.2017 21.09.2017
19170708 29.09.2017 Vývoz fekálií OU, KD a chata Liptov 409,94 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 LVS, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO 36672441 14.09.2017 21.09.2017
25-1451/2017 29.09.2017 Malta, lepidlo, hmoždinka 53,63 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 STAVMAT STAVEBNINY,s.r.o., Pezinská 56, 901 01 Malacky, IČO 34116125 15.09.2017 21.09.2017
2170320 29.09.2017 Program WinCity Registratúra - prvá licencia s viazanosťou na 5 rokov a aktualizácia na rok 2017 79,20 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 TOPSET Solutions, s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava, IČO 46919805 18.09.2017 25.09.2017
042709/2017 29.09.2017 Stolový kalendár "LIPTOV 2018" 200 ks 211,80 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 Alexander Lozovský, BRIZ, Celiny 866, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO 10860061 27.09.2017 27.09.2017
3420033774 29.09.2017 Mobily 22.8.-21.9.2017 40,98 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 22.09.2017 28.09.2017
10175524 09.10.2017 Internet 10/2017 16,00 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 PROFI-NET, s.r.o., Ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 44111924 01.10.2017 02.10.2017
117104036 09.10.2017 Jedálne kupóny 442,26 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 Le cheque dejeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO 31396674 03.10.2017 04.10.2017
6100992139 09.10.2017 Pevná linka 9/2017 22,99 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 01.10.2017 05.10.2017
1174451930 09.10.2017 Mobil 9/2017 24,39 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 35848863 06.10.2017 06.10.2017
85170653 13.10.2017 Nákupné poukážky 112 ks 560,00 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 COOP Jednota Liptovský Mikuláš SD, Ul. 1. mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš, IČO 00168963 10.10.2017 10.10.2017
10170281 13.10.2017 Servis motorovej píly 249,41 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 PRADE, s.r.o., Komenského 501/18, 033 01 Liptovský Hrádok,  IČO 45393176 12.10.2017 13.10.2017
17100599 13.10.2017 Kniha Slovensko z neba exkluziv 6 ks 209,09 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 CBS, s.r.o., Kynceľova 54, 974 01 Kynceľová, IČO 36754749 30.09.2017 13.10.2017
10171319 23.10.2017 Vývoz a uloženie odpadu 9/2017 625,51 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 OZO, a.s., Piemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 36380415 13.10.2017 13.10.2017
10171326 23.10.2017 Vývoz komunálneho odpadu 6/2017 - 8/2017 1090,18 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 OZO, a.s., Piemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 36380415 13.10.2017 13.10.2017
1725051353 23.10.2017 Servisná prehliadka Iveco Daily 210,44 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 PROCAR, a.s., Demänovská ul. 800, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 36384992 11.10.2017 16.10.2017
9170458 23.10.2017 Inštalácia a školenie programu WinCity Registratúra 24,00 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 TOPSET Solutions, s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava, IČO 46919805  11.10.2017 18.10.2017
12170813 23.10.2017 Rozklad tukov - ČOV Dolinky 26,80 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 Bednár Montáže, s.r.o., Lošonec 263, 919 04 Lošonec, IČO 36238571 18.10.2017 20.10.2017
2017140 23.10.2017 Ubytovanie, strava a občerstvenie 322,00 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 Rastislav Frank, Žiar 50, 032 05 Smrečany, IČO 40454428  03.10.2017 20.10.2017
170865 27.10.2017 Odber vzoriek - ČOV Dolinky 12,00 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 LL, s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 35735210 27.09.2017 23.10.2017
2102453481 27.10.2017 Mobily za obdobie 22.9.-21.10.2017 41,48 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469  22.10.2017 25.10.2017
2017/74/10  27.10.2017 Vystavenie zdravotného posudku pre sociálnu odkázanosť 17,00 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 MUDr. Voštináková Marta, Nábrežie 4. apríla 1990, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 36437891  24.10.2017 26.10.2017
10176129 26.11.2017 Internet 11/2017 16,00 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 PROFI-NET, s.r.o., Ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 44111924   01.11.2017 02.11.2017
321/2017 26.11.2017 Vložky do smetných nádob PZ plech 8 ks 211,20 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 Stanislav Lisý - DOLLIS, Ondrašovecká 1, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO 17938953 24.10.2017 03.11.2017
1102854816 26.11.2017 Pevná linka 10/2017 22,99 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 01.11.2017 06.11.2017
2017153 26.11.2017 Voľby VUC 2017 - strava 61,80 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 Rastislav Frank, Žiar 50, 032 05 Smrečany, IČO 40454428 04.11.2017 07.11.2017
1176753438 26.11.2017 Mobil 10/2017 14,00 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 35848863 07.11.2017 08.11.2017
150300080319 26.11.2017 El. energia OU a KD 10/2017 23,44 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 EP ENERGY TRADING, a.s., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO 36682071 08.11.2017 08.11.2017
1700053 26.11.2017 Vytýčenie hranice obecnej cesty parc. č. 1545 a časti obecného pozemku parc. č. 1607/1 297,00 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 GEODET - KA, s.r.o., GAzdovská 972/22, 031 04 Liptovský Mikuláš, IČO 44026595 06.11.2017 13.11.2017
10171474 26.11.2017 Vývoz a uloženie odpadu 10/2017 519,15 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 OZO, a.s., Piemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 36380415 13.11.2017 20.11.2017
1700264 26.11.2017 Betón - zastávka 121,93 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 Vladimír Mikuláš VYBETOZ, Trstené 49, 032 21 Trstené, IČO 40000184 14.11.2017 20.11.2017
346/2017 26.11.2017 Klampiarske  výrobky - žlab, plech - zastávka, klub a prístrešok 174,77 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 Stanislav Lisý - DOLLIS, Ondrašovecká 1, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO 17938953 16.11.2017 22.11.2017
348/2017 26.11.2017 Klampiarske a pokrývačské práce - strecha KD 2832,42 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 Stanislav Lisý - DOLLIS, Ondrašovecká 1, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO 17938953 20.11.2017 22.11.2017
25-2033/2017 26.11.2017 Zastávka - materiál 46,74 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 STAVMAT STAVEBNINY,s.r.o., Pezinská 56, 901 01 Malacky, IČO 34116125 18.11.2017 23.11.2017
0104333082 26.11.2017 Mobily za obdobie 22.10.-21.11.2017 42,85 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 22.11.2017 24.11.2017