Faktúry 2017

http://ziar.obecny-portal.sk/

Od 1.7.2017 na tejto adrese nášho webového sídla zverejňujeme dokumenty
v zmysle zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení
neskorších predpisov.
  
Číslo Zverejnené Popis Suma Dodávateľ Vystavená
1  17.02.2017 Internet 1/2017 16,00 € PROFI-NET 01.01.2017
2  17.02.2017 Jedálne kupóny 587,30 € UP-SLOVENSKO 04.01.2017
3  17.02.2017 Licencia - registratúra 60,00 € Exalogic, s.r.o. 16.01.2017
4  17.02.2017 Časopisy - knižnica 37,00 € News and Media Holding, a.s. 19.01.2017
5  17.02.2017 Pozdravy k 80-tim narodeninám 31,20 € Mária Sireková - GRAFIC COLOR 26.01.2017
6  17.02.2017 Internet 2/2017 16,00 € PROFI-NET 01.02.2017
7  17.02.2017 Pevná linka 1/2017 23,22 € Slovak Telekom, a.s. 02.02.2017
8  17.02.2017 Reprezentačné-obed s dodávateľmi 160,00 € Rastislav Frank 30.01.2017
9  17.02.2017 Odhŕňanie snehu 1/2017 414,00 € Vladimír Juráš 07.02.2017
10  17.02.2017 Mobil 1/2017 21,99 € O2 Slovakia, s.r.o. 07.02.2017
11  17.02.2017 Hudobná aparatúra 1120,60 € Rudolf HOffmann - RH 08.02.2017
12  17.02.2017 CD do miestneho rozhlasu 24,00 € Marcela Mikolášová - Tonex 07.02.2017
13  17.02.2017 Oprava obecného auta 385,66 € J+A LUNA AUTO, s.r.o. 09.02.2017
14  17.02.2017 El. energia OU a KD 1/2017 2404,70 € EP ENERGY TRADING, a.s. 15.02.2017
15  17.02.2017 Stanovisko k UPN O - kontrola BPEJ 24,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 30.01.2017
16 08.03.2017 Členský príspevok rok 2017
222,00 € MAS Horný Liptov 14.02.2017
17 08.03.2017 Vývoz TKO 1/2017 1001,27 € VPS LM 14.02.2017
18 08.03.2017 Zástery s nápisom 48,00 € APZ LH, n.o. 21.02.2017
19 08.03.2017 Posudok pre sociálnu odkázanosť 17,00 € MUDr. Voštináková 19.02.2017
20 08.03.2017 Autorská odmena MR rok 2017 20,40 € SOZA 20.02.2017
21 08.03.2017 Rozbor vzoriek ČOV 12,00 € LL, s.r.o. 24.01.2017
22 08.03.2017 Vývoz fekálií - chata Liptov 169,42 € LVS, a.s. 17.02.2017
23 08.03.2017 Jedálne kupóny 949,90 € UP Slovensko 27.02.2017
24 08.03.2017 Mobily 22.01.-21.02.2017 36,08 € Slovak Telekom 22.02.2017
25 08.03.2017 Ineternet 3/2017 16,00 € PROFI-NET, s.r.o. 01.03.2017
26 08.03.2017 Pevná linka 2/2017 22,99 € Slovak Telekom 02.03.2017
27 08.03.2017 Odhŕňanie snehu 2/2017 92,00 € Vladimír Juráš 06.03.2017
28 31.03.2017 Mobil starosta 2/2017 21,50 € O2 Slovakia, s.r.o. 20.03.2017
29 31.03.2017 Vývoz a skládkovanie TKO 2/2017 608,55 € VPS LM 27.03.2017
30 31.03.2017 El. energia OU a KD 2/2017 739,60 € EP ENERGY TRADING, a.s. 05.04.2017
31 31.03.2017 Mobily 22.02.-21.03.2017 33,98 € Slovak Telekom, a.s. 06.04.2017
32 31.03.2017 Odmena výkonným umelcom a výrobcom zvukových zariadení 38,50 € SLOVGRAM 12.04.2017
33 31.03.2017 Členský príspevok na rok 2017 46,10 € ZMOL 03.04.2017
34 31.03.2017 28. snem ZMOS-účasť starostu 100,00 € ZMOL 03.04.2017
35 31.03.2017 Mimoriadny členský vklad na rok 2017 540,00 € ZMOL 06.04.2017
36 31.03.2017 Reprezentačné 25,56 € CBA Verex, a.s. 28.03.2017
37 13.04.2017 Internet 4/2017 16,00 € PROFI-NET,s.r.o. 01.04.2017
38 13.04.2017 Pevná linka 3/2017 22,99 € Slovak Telekom, a.s. 01.04.2017
39 13.04.2017 Mobil starosta 3/2017 21,50 € O2 Slovakia, s.r.o. 07.04.2017
40 13.04.2017 Doména obce rok a hosting k doméne 42,59 € EXO TECHNOLOGIES, s.r.o. 05.04.2017
41 13.04.2017 Verejné obstarávanie - výmena okien KD 432,42 € INPRO POPRAD, s.r.o. 06.04.2017
42 13.04.2017 Reprezentačné - obed a občerstvenie 205,00 € Rastislav Frank 22.03.2017
43 13.04.2017 Poháre do KD 375,20 € Rastislav Frank 30.03.2017
44 13.04.2017 El. energia OU a KD 3/2017 132,50 € EP ENERGY TRADING, a.s. 10.04.2017
45 23.05.2017 Čistiace potreby, materiál 59,48 € KRUPA KAJO, s.r.o. 20.04.2017
46 23.05.2017 Aktualizácia programov na rok 2017 408,00 € TOPSET Solutions s. r. o. 31.03.2017
47 23.05.2017 Právna pomoc 1.polrok 2017 1143,34 € JUDr. Jozef Sotolář 18.04.2017
48 23.05.2017 Mobily 22.3.-21.4.2017 39,82 € Slovak Telekom, a.s. 22.04.2017
49 23.05.2017 Vývoz a skládkovanie TKO 3/2017 545,47 € VPS LM 11.04.2017
50 23.05.2017 Internet 5/2017 16,00 € PROFI-NET, s.r.o. 01.05.2017
51 23.05.2017 Pevná linka 4/2017 23,18 € Slovak Telekom, a.s. 01.05.2017
52 23.05.2017 Ročná licencia na portál - virtuálny cintorín 39,60 € 3W Slovakia, s.r.o. 08.05.2017
53 23.05.2017 Mobil starosta 4/2017 23,13 € O2 Slovakia, s.r.o. 08.05.2017
54 23.05.2017 El. energia OU a KD 4/2017 81,84 € EP ENERGY TRADING, a.s. 09.05.2017
55 23.05.2017 Služby obce.info 46,56 € DATATRADE, s.r.o. 11.05.2017
56 23.05.2017 Vývoz a skládkovanie TKO 4/2017 499,40 € VPS LM 10.05.2017
57 23.05.2017 Kladenie vencov-občerstvenie 430,60 € Rastislav Frank 08.05.2017
58 23.05.2017 Stavebný materiál 242,80 € STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. 15.05.2017
59 16.06.2017 Služby STP APV - WinIbeu, WinPam 155,35 € IVES Košice 17.05.2017
60 16.06.2017 Mobily 22.4.-21.5.2017 40,98 € Slovak Telekom, a.s. 22.05.2017
61 16.06.2017 Jedálne kupóny 1022,42 € Le Cheque dejeuner, s.r.o. 26.05.2017
62 16.06.2017 Internet 6/2017 16,00 € PROFI-NET, s.r.o. 01.06.2017
63 16.06.2017 Pevná linka 5/2017 22,99 € Slovak Telekom, a.s. 01.06.2017
64 16.06.2017 Mobil starosta 5/2017 23,26 € O2 Slovakia, s.r.o. 07.06.2017
65 16.06.2017 Vývoz fekálií chata Liptov 173,42 € LVS, a.s. 06.06.2017
66 16.06.2017 Kľúčenka, svetielko, obecná vlajka, stuha na insígniu 746,88 € Jozef Šmrhola-OLYMP 07.06.2017
67 16.06.2017 Vypracovanie smernice o verejnom obstarávaní a oboznámenie pracovníkov 66,00 € INPRO POPRAD, s.r.o. 06.06.2017
68 28.06.2017 Betón - ihrisko, zastávka 211,32 € Vladimír Mikuláš VYBETOZ 12.06.2017
69 28.06.2017 Vývoz TKO 5/2017 508,32 € VPS 12.06.2017
70 28.06.2017 Hrnček s logom obce 432,00 € Futour, s.r.o. 19.06.2017
71 28.06.2017 Cokel dom smútku-materiál 129,53 € STAVMAT STAVEBNINY,s.r.o. 11.06.2017
72 28.06.2017 Stretnutie seniorov 446,40 € Rastislav Frank 14.06.2017
73 28.06.2017 Jednanie s obch. partnermi 230,60 € Rastislav Frank 19.06.2017
74 28.06.2017 Knihy do knižnice 38,00 € Peter Kováčik 22.06.2017
75 28.06.2017 Mobily 22.5.-21.6.2017 40,98 € Slovak Telekom, a.s. 22.6.2017