Objednávky 2017

 http://ziar.obecny-portal.sk/

Od 1.7.2017 na tejto adrese nášho webového sídla zverejňujeme dokumenty
v zmysle zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení
neskorších predpisov.

 
Číslo Zverejnené Popis Suma Dodávateľ Vystavená
 1 17.02.2017 Vývoz fekálií    LVS, a.s. 10.02.2017
2 16.06.2017 Vypracovanie smernice o VO a oboznámenie pracovníkov 66,00 € INPRO POPRAD, s.r.o. 29.05.2017
3 16.06.2017 Vývoz fekálií OU, KD, ČOV chata Liptov   LVS, a.s. 31.05.2017