Odoslané faktúry 2017

 http://ziar.obecny-portal.sk/

Od 1.7.2017 na tejto adrese nášho webového sídla zverejňujeme dokumenty
v zmysle zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení
neskorších predpisov.

    
Číslo Zverejnené Popis Suma Dodávateľ Vystavená
1 23.05.2017 Prenájom KD 299,00 € PD Smrečany 10.04.2017
2 23.05.2017 Zber elektroodpadu 58,80 € Peter Bolek - EKORAY 05.05.2017
3 16.06.2017 Nájom chata Liptov a Dolinky 1.polrok 2017 2755,00 € Milan Žemba 05.06.2017
4 28.06.2017 Vyhlásenie v MR 5,00 € EkoEnergia Palivá, s.r.o. 28.06.2017