Odoslané faktúry 2017

 http://ziar.obecny-portal.sk/

Od 1.7.2017 na tejto adrese nášho webového sídla zverejňujeme dokumenty
v zmysle zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení
neskorších predpisov.

    
Číslo faktúry
Dátum zverejnenia Predmet faktrúy
Fakturovaná suma s DPH
Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
1 23.05.2017 Prenájom KD 299,00 € Poľnohospodárske družstvo Smrečany, 032 05 Smrečany, IČO 00195758 Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 10.04.2017 12.04.2017
2 23.05.2017 Zber elektroodpadu 58,80 € Peter Bolek-EKORAY, ul. Miestneho priemyslu 568, 029 01 Námestovo, IČO 10846671 Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 05.05.2017 12.05.2017
3 16.06.2017 Nájom chata Liptov a Dolinky 1.polrok 2017 2755,00 € Milan Žemba, Smrečany 211, 032 05 Smrečany, IČO 17874955 Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 05.06.2017 14.06.2017
4 28.06.2017 Vyhlásenie v MR 5,00 € EkoEnergia Palivá, s.r.o., Gabčíkova 27, 010 01 Žilina, IČO 47844655 Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 28.06.2017 03.07.2017
5 14.07.2017 Vodné chata Dolinky 1.1.-15.6.2017  53,16 € Milan Žemba, Smrečany 211, 032 05 Smrečany, IČO 17874955 Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 10.07.2017 11.07.2017
6 14.07.2017 Prenájom skladových priestorov, prenájom lešenia, montáž a demontáž lešenia  2850,00 € AKORD stavby, s.r.o., Miestneho priemyslu 572, 029 01 Námestovo, IČO 44720955 Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 12.07.2017 14.07.2017
7 04.08.2017 El.energia chata Liptova chata Dolinky 01.01.-30.06.2017  930,00 € Milan Žemba, Smrečany 211, 032 05 Smrečany, IČO 17874955 Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 02.08.2017 03.08.2017
8 09.10.2017 Zber elektroodpadu 22.09.2017  28,00 € Peter Bolek-EKORAY, ul. Miestneho priemyslu 568, 029 01 Námestovo, IČO 10846671 Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 28.09.2017 02.10.2017
9 23.11.2017 Nájom za chaty Liptov a Dolinky 1.7.-31.12.2017  2755,00 € Milan Žemba, Smrečany 211, 032 05 Smrečany, IČO 17874955 Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 06.11.2017 08.11.2017
10 23.11.2017 Odvoz a uskladnenie sutiny 880,10 € Stanislav Lisý-DOLLIS, Ondrašovecká 1, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO 17938953 Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 13.11.2017 20.11.2017