Zmluvy 2017

 http://ziar.obecny-portal.sk/

Od 1.7.2017 na tejto adrese nášho webového sídla zverejňujeme dokumenty
v zmysle zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení
neskorších predpisov.

 
Dátum zverejnenia Predmet zmluvy Zmluvná cena s DPH
Objednávateľ Dodávateľ Dátum podpisu Dátum uzatvorenia
20.03.2017 Dohoda č. 1/§50j/NS 2017/NP PZ VAOTP-2 4226,58 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 UPSVaR Liptovský Mikuláš, M.M. Hodžu 1784/30, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 30794536   14.03.2017
21.04.2017 Dodatok č. 1 k rámcovej kúpnej zmluve 0,00 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56, 901 01 Malacky, IČO 34116125   12.04.2017
31.05.2017 Zmluva o dielo na zneškodňovanie odpadov 28 až 34,00 €/tona Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 36380415   29.05.2017
06.07.2017 Kúpna zmluva 1995,00 € Manželia Marcinčinovci, Žiar 266, 032 05 Smrečany Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923   06.07.2017
14.06.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 37312 3000,00 € Obec Žiar. Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 DPO SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3, IČO 00177474   14.06.2017
15.06.2017 Zmluva o dielo o vykonaní prác 13843,72 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 AKORD stavby, s.r.o., Miestneho priemyslu 572, 029 01 Námestovo, IČO 44720955   28.04.2017
11.07.2017 Vytvorenie, prevádzkovanie a využívanie internetového portálu 90,00 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 RVC - ZO, Hlavná 188/67, 059 38 Štrba, IČO 31954502   04.07.2017
12.07.2017 Prestrešenie schodov a vstupu do domu smútku - obec Žiar 4804,50 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 REMON, s.r.o., Trojičné námestie 169, 027 44 Tvrdošín, IČO 00614777   12.07.2017
14.09.2017 Predaj časti kanalizačnej vetvy v obci Žiar 4200,00 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 Rastislav Frank, Žiar 50, 032 05 Smrečany   13.09.2017
21.09.2017 Predaj časti kanalizačnej vetvy v obci Žiar 13300,00 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923  Ján Čerstvík, Žiar 44, 032 05 Smrečany   20.09.2017
26.09.2017 Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva - program WinCITY Registratúra 78,00 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923  TOPSET Solutions, s.r.o., Hollého 233/25B, 900 31 Stupava, IČO 46919805    26.09.2017
09.10.2017 Grafické riešenie, výroba a prevádzka webového sídla - informačný internetový portál obce 838,38 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923  WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 2A, 960 01 Zvolen, IČO 36046884   05.10.2017
27.11.2017 Služba: Mobilný hlas 0,00 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923  Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469   27.11.2017
27.11.2017 Služba: Mobilný hlas 0,00 € Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923  Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469   27.11.2017
28.11.2017 Výkon zimnej údržby ciest a miestnych komunikácií 35,00€/hod. Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO 00315923 Ján Račko, oprava áut, Stošice 539, 031 04 Liptovský Mikuláš, IČO 33835900   27.11.2017