Zmluvy 2017

 http://ziar.obecny-portal.sk/

Od 1.7.2017 na tejto adrese nášho webového sídla zverejňujeme dokumenty
v zmysle zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení
neskorších predpisov.

 
Číslo Typ Zverejnené Popis Zmluvná strana Suma Platnosť
1   20.03.2017 Dohoda č. 1/§50j/NS 2017/NP PZ VAOTP-2 UPSVaR Liptovský Mikuláš 4226,58€ 31.12.2017
2   21.04.2017 Dodatok č.1 k rámcovej kúpnej zmluve STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. 0,00 € doba neurčitá
3   31.05.2017 Zmluva o dielo na zneškodňovanie odpadov OZO, a.s. 28 až 34,00 €/tona doba neurčitá
4   07.06.2017 Kúpna zmluva Manželia Marcinčinovci 1995,00€  
5   14.06.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 37312 DPO SR 3000,00€  31.08.2017
6   15.6.2017 Zmluva o dielo o vykonaní prác  AKORD stavby, s.r.o. 13843,72€