Horská služba

Záchranná akcia Horskej služby
Záchraná akcia - jún 2004
Pri záchranných akciách pomáha technika aj špeciálne cvičení psi
Lavína v doline Parichvost 21.4.1995
K symbolickému cintorínu kráčajú aj členovia horskej služby - október 2004
Vznik Horskej služby je úzko spätý s rozvojom turizmu v Západných Tatrách, ako aj v ostatných slovenských horstvách. Prudký rozvoj turistiky, lyžovania, horolezectva v priebehu tohto storočia sa neobišiel bez úrazov a tragédií. Tento fakt podnietil vznik organizácie, ktorá by sa starala o bezpečnosť návštevníkov na horách, a to nielen na báze amatérskej, dobrovoľnej, ale i profesionálne. Na základe skúseností Tatranskej horskej služby, ktorá pri Mestskom národnom výbore Vysoké Tatry pracovala od roku 1950, vznikla v roku 1954 celoštátna organizácia Horská služba, ktorá bola začlenená do systému Československej telovýchovnej organizácie.

Činnosť Horskej služby v Západných Tatrách začala v máji 1954 na severnej strane horstva. Na profesionálnej báze pracovali dvaja pracovníci: Karol Doboš - náčelník oblasti a Michal Daňo - terénny pracovník. O rok neskôr vznikol okrsok Horskej služby aj na južnej strane, tzv. Liptovské hole. Založila ho skupina športovcov - turistov z Liptovského Hrádku. Vedúcim sa stal Ján Odskoč, pričom obidva okrsky tvorili jednu oblasť. prvým predsedom oblasti Horskej služby Západné Tatry sa stal Ľudovít Hubáň. V roku 1957 náčelník Karol Doboš odišiel, na jeho miesto nastúpil Michal Daňo. Za terénneho pracovníka Július Žiška. V roku 1959 bol vybudovaný dom Horskej služby na Zverovke.
  
V roku 1963 sa stáva profesionálnym pracovníkom na južnej strane Adam Juráš, po jeho odchode Ján Dzuroška.

Ako prvá záchranná stanica na južnej strane horstva bola v rokoch 1967-1969 vybudovaná Záchranná služba v Žiarskej doline pri Žiarskej chate. V máji 1983 bola Horská služba v Západných Tatrách rozdelená na dva samostatné celky: Horská služba v Západných Tatrách - sever a Horská služba v Západných Tatrách - juh. Pre Horskú službu v Západných Tatrách - juh bol náčelníkom menovaný Ján Dzuroška a terénnym pracovníkom Eduard Dzuroška. Náčelníctvo Horskej služby v Západných Tatrách - juh je v dome Horskej služby pod Žiarskou dolinou. Tento objekt bol rekonštruovaný v roku 1992.

Prvá záchranná práca vrtuľníkom v Západných Tatrách bola zaznamenaná 31. 8. 1975. Priamo zo severnej steny Ostrého Roháča bol zachránený horolezec, pričom celá akcia od telefonického privolania vrtuľníka letiaceho z popradského letiska trvala 35 minút.

Rady profesionálnych pracovníkov oblasti Západné Tatry - juh v roku 1992 rozšíril Ján Žiška.

Za 39 rokov činnosti Horskej služby jej pracovníci zasahovali mnohokrát. Napriek preventívnym výstrahám, upozorneniam a konštatovaniam o nebezpečenstvách v horách, profesionálni znalci hôr sa neustále stretávajú s ľahkovážnosťou a podceňovaním situácií zo strany turistov - návštevníkov. Pomoc Horskej služby prišla, žiaľ, neskoro pri 49 smrteľných úrazoch. Okrem toho, za uvedené obdobie bolo ošetrených 1490 ťažkých a 3400 ľahkých poranení, po nezvestných turistoch sa pátralo 348-krát. Rýchlym zásahom po páde lavíny bolo zachránených 9 lyžiarov, vrtuľník zasahoval 23-krát.

V marci roku 1994 bola zaznamenaná jedna z najťažších záchranných akcií v histórii Horskej služby v Západných Tatrách, v doline Parichvost: pátracia akcia po bývalom federálnom ministrovi životného prostredia Jozefovi Vavrouškovi a jeho dcére Petre, ktorí zahynuli v centrálnom žľabe Jaloveckého sedla. Počas celého 32-dňového pátrania bolo pri záchrannej akcii nasedených 450 záchranárov, 45-krát boli nasadení lavínoví psi a vrtuľník nalietal 11,5 hodiny.

Členskú základňu Horskej služby v Západných Tatrách - juh tvorí 47 dobrovoľných členov, 3 pracovníci z povolania, 6 čakateľov, 9 seniorov a 2 čestní členovia.